Co oferuje Archline LT
Co oferuje CAD 2D?
Podstawowe narzędzia do edycji 3D
ARCHLine.XP LT
CAD 2D

Edycja Brył

Powierzchnie 3D

Przekrój płaszczyzny

Loft, wyciąganie 3D

Powierzchnie 3D

X

Modelowanie free form

X

Struktura pięter

X

Tryb szkicu

X

Parametryczne narzędzia architektoniczne i konstrukcyjne 3D:
ARCHLine.XP LT
CAD 2D

Ściany, płyty, dachy, sufity, kolumny, belki, stopy fundamentowe

X

Schody, barierki i rampy

X

Drzwi i okna

X

Pokoje, obszary i strefy

X

Ściany kurtynowe

X

Moduł inwentaryzacji

X

Dokumentacja
ARCHLine.XP LT
CAD 2D

Narzędzie do rysowania 2D

Wymiary, adnotacje, tekst

Przekroje, elewacje

Arkusze wydruku

Drukowanie, drukowanie do pdf

Analiza nasłonecznienia

X

Automatyczne wymiarowanie ścian i otworów

X

Rozbudowana siatka osi

X

Zestawienia materiałów

X

Tworzenie raportów

X

Wizualizacje
ARCHLine.XP LT
CAD 2D

Perspektywa 3D

X

Animacje

X

Eksport do zewnętrznego silnika renderującego

X

Kompatybilność 
ARCHLine.XP LT
CAD 2D

Licencja elektroniczna

Windows 7, 8, 10, Mac (z Boot Camp)

Licencja na kluczu USB

X

Import/Export
ARCHLine.XP LT
CAD 2D

DWG, DXF

PDF, BMP, TIFF, JPEG, PNG

Import pliku IFC v2x3

import BIMObject

X

import 3D Warehouse

X

RVT, RFA

X

Eksport pliku IFC v2x3

X

Formaty: 3DS, SKP, OBJ, ATL,C4D, VRML, DAE

X

Zobacz pełną funkcjonalność